Om Vasa Concept

Vad är Vasa Concept?

Vasa Concept är en rehabiliteringsmetod för patienter med någon form av förvärvad hjärnskada; stroke, TBI eller cp-skada.

Vem är Rajul Vasa?

Metoden Vasa Concept är utvecklat av Rajul Vasa från Indien.

Vasa Concept Göteborg

Vasa Concept Göteborg är en ideell förening som verkar för att sprida information om Vasa Concept i Sverige.