Om Rajul Vasa

Rajul Vasa är fysioteraput och klinisk forskare från Mumbai, Indien.

Vasa avslutade sina doktorandstudier vid Rehabilitation Klinik Valens, och PostGraduate StudyCentre Hermitage Medical Centre Bad Ragaz i Schweiz. Efter att ha börjat arbeta med strokepatienter insåg hon att strokevårdens rehabiliteringstekniker hade många tillkortakommanden. Även om diagnostisering och vård i strokens akuta skede hade kommit långt, så saknades välutvecklade och långtgående rehabiliteringsmetoder i det postakuta skedet. De rehabiliteringsmetoder som användes hade många brister, och flera återkommande frågor om patienternas symptom stod helt obesvarade. Varför utvecklar strokepatienter spasticitet och abnormala motoriska rörelsemönser? Varför uppvisar patienterna liknande symptom oavsett vilken del av hjärnan som drabbas? Och varför resulterar en så liten skada i förlust av kontroll av halva kroppen? Att stå svarslös och maktlös inför dessa frågor skapade en extrem frustration hos Vasa, och sporrade henne till att börja söka efter svar på dem själv. Ur detta sökande föddes Vasa Concept, en långsiktig rehabiliteringsmetod som hjälper strokepatienter världen över att motarbeta spasticitet och återfå sin förlorade rörelsekontroll!