Vad är Vasa Concept?

Vasa Concept är en rehabiliteringsmetod som anses särskilt lämpad för patienter med hjärnskada, stroke, cp-skada och ryggmärgsskada, utvecklad av forskaren och fysioteraputen Rajul Vasa.

 

Vasa Concept är en holistisk metod (hela kroppen som en enhet) som rehabiliterar spasticitet, motoriska begränsningar, abnormala synergistiska rörelsemönster och neuropsykologiska symptom. Metoden syftar till att främja informationsflödet mellan hjärnan och kroppen. Många drabbade av ovannämnda nervskador lider av motoriska begränsningar och abnormala synergistiska rörelsemönster, som kan vara svåra att rehabilitera. Vasa Concept är en unik och effektiv metod för att behandla dessa symptom. Metoden grundar sig i kombinationen av den fysiska kunskapen om kroppens funktioner, och neurovetenskapliga upptäckter såsom neuroplasticitet (Beyart et al., 2015).

 

Genom att arbeta med kroppens tyngdpunkt i samspel med gravitationen, och återinföra automatiserad kontroll i såväl de paretiska delarna av kroppen som i hela kroppen, kommer hjärnan att använda sig av informationen som ges för att börja omorganisera sig själv, och patienten kommer därigenom uppleva positiva förändringar, såväl kognitivt som fysiskt.

 

Läs ännu mer om Vasa Concept här. (Denna länk går till den internationella sidan för Vasa Concept. Texten är på engelska.)