Vasa Concept Göteborg

Exempelvideos - patienters utveckling

På sidan med filmer finns några videoklipp (från Indien och Finland) med exempel på hur patienter utvecklas med Vasa Concept.

Vad är Vasa Concept?

Vasa Concept är en rehabiliteringsmetod för patienter med någon form av förvärvad hjärnskada; stroke, TBI eller cp-skada.

Om Vasa Concept Göteborg

Vasa Concept Göteborg är en ideell förening som verkar för att sprida information om Vasa Concept i Sverige.