Om Vasa Concept Göteborg

Vasa Concept Göteborg är en ideell förening, vars syfte är att sprida kunskap om Vasa Concept i Göteborg och i Sverige.

Vill du bli medlem? Skriv ett mail till: info@vasaconceptgoteborg.se

Org nr: 802542-9955