Mari Tynkkynen

Mari Tynkkynen kommer att hålla i kursen i Vasa Concept den 16-18 augusti 2023 i Göteborg.

Utbildning

Arbetsterapeut 2007

Vasa Concept 2015

Handledare 2018

Vasa Concept-instruktör 2019

Masterexamen sjukvård 2023

Workshops/föreläsningar

Mari har gjort 63 Vasa Concept-workshops i Finland, Indien och Ryssland. Föreläsningar om Vasa Concept i Oulu, Finland 2016, i Nashik, Indien 2017, i Helsinki, Finland 2017, i St. Petersburg, Ryssland 2019.

Publikationer

XXV World Congress of Neurology (WCN 2021) L. Paavola och M. Tynkkynen: ”Sensorisk-motorisk och kognitiva förbättringar genom att återinföra postural balanskontroll i paretiska kroppsdelar hos stroke- och TBI-patienter.”
Journal of Neurological Sciences 2021.