Vasa Concept-workshop 2024

Föreningen Vasa Concept Göteborg erbjuder en tredagars-kurs i den framgångsrika metoden “Vasa Concept” för rehabilitering för patienter förvärvad hjärnskada från Indien. Kursen är en kombination av Vasa Concept Level 1 och en workshop med patienter. Kursen kommer att blanda teori med praktiska övningar, och den vänder sig till terapeuter som vill utvecklas i sitt arbete och sprida en framgångsrik metod i Sverige!

Metodens holistiska synsätt – hela kroppen som en enhet- har visat sig mycket framgångsrik i rehabiliterings-träningen av patienter med någon form av förvärvad hjärnskada; stroke, cp-skada eller TBI (Traumatic Brain Injury).

 

 

Vi har glädjen att ha Mari Tynkkynen från Finland som vår kursledare! I Finland är Vasa Concept mycket mer välkänt än i Sverige, och det finns utbildade terapeuter i flera städer. Det finns ett utbildningssystem i Finland; Vasa Concept Level 1-3. Mari har ett nära samarbete med metodens upphovskvinna Rajul Vasa. Workshopen hålls på engelska.

 

 

Läs mer om Vasa Concept i Finland här : https://www.vasaconcept.fi/en/frontpage/

(sidan är på finska och engelska, byt språk med flaggsymbolerna)

Vasa Concept-workshop, detaljerad info

Kursledare: Mari Tynkkynen, Finland

Tid: 19-21 april 2024
Fredag 14.00-18.30
Lördag 8.30-17.00
Söndag 8.30-15.30

Plats: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Pris terapeuter: 6000 kr (Lunch och fika ingår!)

Pris strokepatienter: 700 kr per person (kostnad för paket med lunch och fika)

Innehåll:

Kursen är en kombination av Vasa Concept Level 1 och en workshop med patienter. Workshopen hålls på engelska.

“Vasa Concept Level 1” är en del av ”Vasa education system”, utvecklat och applicerat i Finland. Vasa Concept Level 1 syftar till att lära deltagaren grunderna i Vasa Concept, vilket under denna workshop kommer att ske i växelvis praktiska och teoretiska moment.


Under de teoretiska momenten kommer du som terapeut bli undervisad i hur du bäst kan vägleda din patient i grundläggande övningar. Du får vägledning i vilka övningar som passar patienten, och hur du skall assistera och hjälpa patienten utföra övningen. För dig som patient är det ej obligatoriskt att delta i de teoretiska momenten, men alla som vill är varmt välkomna att vara med och lyssna!

För att befästa dessa kunskaper kommer de teoretiska momenten varvas med praktiska moment, där terapeuter och patienter tillsammans får omsätta de teoretiska delarna direkt i praktiken!


Workshopen som helhet är mycket användbar för alla som utför neurologisk rehabilitering; för såväl fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper, som för patienter och deras assistenter!

Schema för Vasa Concept-workshop

Friday 19/4

14.00-14.30 Orientation for the day, getting to know each other
14.30-15.30 What is Vasa Concept based on?
15.30-16.00 Safety on assisting (together with patients)
16.00-16.15 Coffe break
16.15-17.45 Vasa Concept with patients (at the beginning, a joint moment for questions)
17.45-18.30 What is Vasa Concept based on continues, and Q&A


Saturday 20/4

8.30-10.30 How to treat spasticity and movement analysis on Vasa Concept exercises
10.30-10.45 Coffee break
10.45-12.30 Vasa Concept with patients
12.30-13.30 Lunch break and rest
13.30-15.30 Vasa Concept with patients
15.30-15.45 Coffee break
15.45-17.00 How to treat spasticity continues and Q&A


Sunday 21/4

8.30-10.30 How optimal movement differs from compensatory movement.
10.30-10.45 Coffee break
10.45-12.30 Vasa Concept with patients
12.30-13.30 Lunch break and rest
13.30-14.30 Networking in the patients network
14.30-15.15 Summary, and when to do what exercise
15.15-15.30 How to continue to learn Vasa Concept, and last questions


Workshopen hålls på engelska. Stroke-patienter får välja om de vill lyssna även på de teoretiska delarna, eller bara deltaga i passen med ”Vasa Concept med patienter”.

Anmälningsformulär - terapeut

Sista anmälningsdag : 17/3 2024

Kursavgiften 6000 kr betalas till vårt bankgironummer 112-4965 mellan den 25/3-7/4 2024.

Anmälningsformulär - patient

Vasa Concept-workshopen är avgiftsfri för patienter; föreläsningar och workshop-delen. Patienter betalar bara för maten (och, i förekommande fall, resa och boende), 600kr per person. Konferenspaketet (maten) är valfritt. Vi har tyvärr inte möjlighet att ha personliga assistenter på plats på VCW, så du måste ta med din egen. Assistenten kommer ju också att kunna hjälpa dig att utföra övningarna i framtiden! Vänligen betala matpaket för din medföljande assistent också, om assistenten vill ha mat/fika.

Sista anmälningsdag: 17/3 2024.

Avgifter för konferenspaket 700 kr/person betalas till vårt bankgironummer 112-4965 mellan den 25/3-7/4 2024.